Pacjenci zgłaszający do LIBERO mają sporo pytań i wątpliwości. Tutaj znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane……

Do kogo zwrócić się po pomoc?

Pomoc psychologiczną znaleźć można w ofercie wielu specjalistów: psychologa, psychoterapeuty, trenera osobistego, psychiatry. Trzeba jednak pamiętać, że profesje te różnią się znacznie od siebie. Psycholog świadczy usługi polegając w szczególności na diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, udzielaniu pomocy psychologicznej, psychoedukacji, działalności naukowej. Psychologiem zostaje się po zdobyciu tytułu magistra psychologii i odbyciu odpowiedniego stażu. Psycholog posiada wiedzę i przygotowanie do pomocy i wsparcia, natomiast nie posiada pełnych kwalifikacji umożliwiających prowadzenie psychoterapii. Tym zajmuje się psychoterapeuta, czyli specjalista, który po zdobyciu tytułu magistra nauk humanistycznych (nie tyko psychologii, ale też pedagogiki, socjologii lub filozofii), odbył, co najmniej 4 –letni szkolenie, w którym zdobył wiedzę umożliwiającą prowadzenie profesjonalnego procesu terapeutycznego. Aby zdobyć dyplom psychoterapeuty trzeba również odbyć własną psychoterapię, praktykę pod okiem superwizora, w końcu odpowiedni staż kliniczny. W procesie dbania o nasze zdrowie psychiczne ważną pozycję zajmuje psychiatra, czyli lekarz medycyny, absolwentem sześcioletnich studiów medycznych. Ten zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznym, wymagających farmakoterapii i psychofarmakoterapii, niekiedy leczenia na oddziale w szpitalu psychiatrycznym. Psychiatra może oczywiście zajmować się psychoterapią, ale tutaj warunkiem jest również przejście szkolenia psychoterapeutycznego.

Czy psychoterapeuta może przepisać leki?

Psychoterapeuta nie ma statusu lekarza, więc nie może wypisać recepty. Natomiast każdy profesjonalny terapeuta w ramach swej praktyki zawodowej, podejmuje współpracę z konkretnym psychiatrą, do którego ma zaufanie i do którego skieruje pacjenta po pomoc farmakologiczną (leki).

Jak długo potrwa psychoterapia?

Na pytanie zainteresowanych o długość terapii nie sposób odpowiedzieć, zwłaszcza psychoterapeutom psychodynamicznym, którzy nie mają ściśle określonego scenariusza terapii, ale podążają za pacjentem i są otwarci na dynamikę relacji psychoterapeutycznej. Określenie terminu, kiedy główne cele terapii, ustalone przez pacjenta i psychoterapeutę, zostaną osiągnięte, byłoby raczej wróżeniem niż rzetelną informacją.

Boję się, że informacje o moich problemach wyjdą poza ten gabinet. Czy psychoterapeuta ma obowiązek zachowania tajemnicy?

Psychoterapeuta jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Określa to szereg przepisów i ustaw, a także kodeks etyki zawodowej. W naszym przypadku kodeks etyki zawodowej psychoterapeuty psychodynamicznego – zobacz więcej.