Specjalizujemy się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży, diagnostyce, poradnictwie i psychoedukacji. Hołdujemy standardom przyjętym przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracujemy w nurcie psychodynamicznym uwzględniającym teorie psychoanalityczne. Pracę poddajemy regularnej superwizji, co oznacza konsultowanie działań terapeutycznych ze znakomitymi superwizorami, związanymi z Polskim Towarzystwem Psychologicznym i Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.