Specjalizujemy się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży, diagnostyce, poradnictwie i psychoedukacji. Hołdujemy standardom przyjętym przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracujemy w nurcie psychodynamicznym uwzględniającym teorie psychoanalityczne. Pracę poddajemy regularnej superwizji, co oznacza konsultowanie działań terapeutycznych ze znakomitymi superwizorami, związanymi z Polskim Towarzystwem Psychologicznym i Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Psychoterapeuci

mgr Alicja Świątek- Juncewicz. –  psychoterapeutka, socjoterapeutka, biblioterapeutka, pedagog w zakresie resocjalizacji.  Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń osobowości. Pomaga osobom współuzależnionym oraz osobom z niskim poczuciem wartości i syndromem DDA. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, oraz Studium Socjoterapii  Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.  Pracuje w Centrum Psychoterapii Libero.  Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.  – zobacz wolne terminy

mgr Joanna Błaszczak – psychoterapeutka, psycholog, pedagog. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń lękowych (fobie, zaburzenia psychosomatyczne), zaburzeń osobowości, depresji. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą. Pomaga rozwiązywać problemy wychowawcze i wieku dorastania.. Ukończyła psychologię i pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. Doskonaliła swój warsztat pracy na wielu kursach i szkoleniach. Pracuje również w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, gdzie zajmuje się poradnictwem, diagnozą psychologiczną, działalnością profilaktyczną i terapeutyczną. Jest absolwentką Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej i Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.  – zobacz wolne terminy[ /fusion_text]

mgr Agata Gajos – psychoterapeutkapedagog, socjoterapeuta, trener osobisty, mediator. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Wielkopolskiej Szkoły Terapii Systemowej Studium Socjoterapii i Szkoły Trenerów. Obecnie w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Pomaga rozwiązywać problemy osobom  w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających konflikty wewnętrzne i kryzysy, cierpiącym z powodu obniżonego nastroju, braku motywacji, lęków czy stanów depresyjnych, borykającym się z problemami w porozumieniu się z partnerem czy innymi członkami rodziny.  Mającym objawy psychosomatyczne –  bóle brzucha, migreny, bezsenność i inne.  Cierpiącym z powodu niskiej samooceny, braku poczucia sensu, nieradzącym sobie z napięciem i stresem. Oferuje pomoc młodzieży przeżywającej trudności wieku dorastania, mającej kłopoty w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, popadającej w konflikty, posiadającej objawy nerwicowe, pozbawionej wiary w siebie, mającej problemy w nauce. Zaprasza rodziców potrzebujących wsparcia w trudnych sytuacjach wychowawczych, a także nauczycieli szukających pomocy w rozwiązywaniu problemów zawodowych. Zajmuje się terapią rodzin.     Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi, młodzieżą i jej rodzinami. Swoją pracę poddaje superwizji w WTTS . – zobacz wolne terminy.